30/7/14

Ganxet: Un globus per l'Abril - Patró

Ja fa setmanes que a Igualada es va celebrar la divuitena edició de l'European Balloon Festival. Puc dir que a l'Abril li va encantar, i des d'aleshores que cada dia em demana mirar per la finestra per veure els "gobus" com diu ella.

Volia allargar aquesta il·lusió pels globus i fer que cada matí al llevar-se en pogués veure un. Buscant, mirant i remenant, no vaig trobar cap patró de ganxet que em fes el pes, de manera que vaig decidir crear-lo a base d'intuïció i prova-error. No és res de l'altre món, però és el meu primer patró i m'agrada poder-lo compartir amb tots vosaltres.

Aquí us deixo les instruccions:

Jo he fet servir una llana sintètica multicolor (3 light) pel globus i una llana del mateix gruix en color marró pel cistell. He treballat amb un ganxet de 3,5. Amb una llana com aquesta o similar us sortirà un globus d'aproximadament 23 cm de llarg i 17 cm de diàmetre. El cistell de 10 cm x 8 cm x 7 cm.De totes maneres penseu que ho podeu fer amb qualsevol llana, tan sols us canviarà la mida del globus i serà més gran o més petit.

Punts

dc = doble crochet, punt alt, vareta.
c= cadeneta
pr= punt ras

El Globus

1.- Fem un anell màgic de 12 varetes o punts alts (dc-doble crochet). Tenir en compte que a cada volta la iniciarem amb 3 cadenetes que faran de primera vareta. Així tindrem 3 cadenetes + 11 varetes. Al finalitzar cada volta la tancarem (unirem la primera vareta amb la darrera) amb un punt ras (o punto deslizado o punto enano).
2.- Fem un augment a cada punt de la volta anterior (24 dc), tanquem amb un pr
3.- Fem 1 vareta, 1 augment fins a finalitzar la volta (36 dc), tanquem amb un pr
4.- Fem 2 varetes, 1 augment fins a finalitzar la volta (48 dc), tanquem amb un pr
5.- Fem 3 varetes, 1 augment fins a finalitzar la volta (60 dc), tanquem amb un pr
6.- Fem 4 varetes, 1 augment fins a finalitzar la volta (72 dc), tanquem amb un pr
7.- Fem 5 varetes, 1 augment fins a finalitzar la volta (84 dc), tanquem amb un pr
8-11.- Fem 1 vareta a cada punt de la volta anterior (84 dc), tanquem amb un pr
12.- Fem 5 varetes, 1 disminució fins a finalitzar la volta (72 dc), tanquem amb un pr
13-17.- Fem 1 vareta a cada punt de la volta anterior (72 dc), tanquem amb un pr
18.- Fem 4 varetes, 1 disminució fins a finalitzar la volta (60 dc), tanquem amb un pr
19.- Fem 1 vareta a cada punt de la volta anterior (60 dc), tanquem amb un pr
20.- Fem 3 varetes, 1 disminució fins a finalitzar la volta (48 dc), tanquem amb un pr
21.- Fem 1 vareta a cada punt de la volta anterior (48 dc), tanquem amb un pr
22.- Fem 2 varetes, 1 disminució fins a finalitzar la volta (36 dc), tanquem amb un pr
23-24.- Fem 1 vareta a cada punt de la volta anterior (36 dc), tanquem amb un pr
25.- Fem 1 varetes, 1 disminució fins a finalitzar la volta (24 dc), tanquem amb un pr
26.- Fem 1 vareta a cada punt de la volta anterior (24 dc), tanquem amb un pr, tallem el fil deixant una veta llarga i l'amaguem entre el teixit amb una agulla llanera.

El cistell

1.- Fem 20 cadenetes.
2.- Des de la ultima cadeneta fem tres cadenetes més (que seran la primera vareta) i seguim fent varetes en tots els punt de la cadeneta fins arribar al final (20 dc). Girem el teixit.
3-9.- Repetim el punt 2 en totes les voltes.
10.- Fem 3 cadenetes (1a vareta) i farem varetes en tots els punts del perímetre del rectangle anterior. Tanquem volta amb un punt ras.
11.-15.- Repetirem el punt 10 en totes les voltes. Tancarem teixit, deixarem una veta llarga que amagarem dins el teixit amb una agulla llanera.

Tallarem 4 fils de la llargada que ens agradi i lligarem el cistell al globus.


I llest! El nostre globus s'ha convertit en el mitjà de transport ideal per al Mini Mic!

__________________________________________________


Ya hace semanas que en Igualada se celebró la decimoctava edición del European Balloon Festival. Puedo decir que a Abril le encantó, y desde entonces que cada día me pide mirar por la ventana para ver los "gobus" como dice ella.

Quería alargar esta ilusión por los globos y hacer que cada mañana al levantarse pudiera ver uno. Buscando, mirando y revolviendo, no encontré ningún patrón de ganchillo que me gustara, por lo que decidí crearlo a base de intuición y prueba-error. No es nada del otro mundo, pero es mi primer patrón y me gusta poder compartirlo con todos vosotros.

Aquí os dejo las instrucciones:

Yo he usado una lana sintética multicolor (3 light) para el globo y una lana del mismo grosor en color marrón para la cesta. He trabajado con un ganchillo de 3,5. Con una lana como ésta o similar os saldrá un globo de aproximadamente 23 cm de largo y 17 cm de diámetro. La cesta de 10 cm x 8 cm x 7 cm.

De todas formas piensa que lo puedes hacer con cualquier lana, tan sólo cambiará el tamaño del globo y será más grande o más pequeño.

Puntos

dc = doble crochet, punto alto, varetas.
c = cadeneta
pr = punto raso

El Globo

1. Hacemos un anillo mágico de 12 varetas o puntos altos (dc-doble crochet). Tener en cuenta que en cada vuelta la iniciaremos con 3 cadenetas que harán de primera varetas. Así tendremos 3 cadenetas + 11 varetas. Al finalizar cada vuelta la cerraremos (uniremos la primera varetas con la última) con un punto raso (o punto deslizado o punto enano).
2. Hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior (24 dc), cerramos con un pr
3. Hacemos 1 vareta, 1 aumento hasta finalizar la vuelta (36 dc), cerramos con un pr
4. Hacemos 2 varetas, 1 aumento hasta finalizar la vuelta (48 dc), cerramos con un pr
5. Hacemos 3 varetas, 1 aumento hasta finalizar la vuelta (60 dc), cerramos con un pr
6. Hacemos 4 varetas, 1 aumento hasta finalizar la vuelta (72 dc), cerramos con un pr
7. Hacemos 5 varetas, 1 aumento hasta finalizar la vuelta (84 dc), cerramos con un pr
8-11.- Hacemos 1 vareta en cada punto de la vuelta anterior (84 dc), cerramos con un pr
12. Hacemos 5 varetas, 1 disminución hasta finalizar la vuelta (72 dc), cerramos con un pr
13-17.- Hacemos 1 vareta en cada punto de la vuelta anterior (72 dc), cerramos con un pr
18. Hacemos 4 varetas, 1 disminución hasta finalizar la vuelta (60 dc), cerramos con un pr
19. Hacemos 1 varetas en cada punto de la vuelta anterior (60 dc), cerramos con un pr
20. Hacemos 3 varetas, 1 disminución hasta finalizar la vuelta (48 dc), cerramos con un pr
21. Hacemos 1 varetas en cada punto de la vuelta anterior (48 dc), cerramos con un pr
22. Hacemos 2 varetas, 1 disminución hasta finalizar la vuelta (36 dc), cerramos con un pr
23-24.- Hacemos 1 varetas en cada punto de la vuelta anterior (36 dc), cerramos con un pr
25. Hacemos 1 varetas, 1 disminución hasta finalizar la vuelta (24 dc), cerramos con un pr
26. Hacemos 1 varetas en cada punto de la vuelta anterior (24 dc), cerramos con un pr, cortamos el hilo dejando una veta larga y la escondemos entre el tejido con una aguja lanera.

La cesta

1. Hacemos 20 cadenetas.
2. Desde la ultima cadeneta hacemos tres cadenetas más (que serán la primera vareta) y seguimos haciendo varetas en todos los punto de la cadena hasta llegar al final (20 dc). Giramos el tejido.
3-9.- Repetimos el punto 2 en todas las vueltas.
10.-Hacemos 3 cadenetas (1a vareta) y haremos varetas en todos los puntos del perímetro del rectángulo anterior. Cerramos vuelta con un punto raso.
11.-15. Repetiremos el punto 10 en todas las vueltas. Cerraremos tejido, dejaremos una veta larga que esconderemos dentro del tejido con una aguja lanera.

Cortaremos 4 hilos de la longitud que nos guste y atamos el cesto al globo.

Y listo! Nuestro globo se ha convertido en el medio de transporte ideal para el Mini Mic!

_______________________________________________

It's been weeks since the eighteenth edition of the European Balloon Festival was held in Igualada. Abril love the balloons and asks every day to see them.

I wanted to prolong this illusion for the balloons and make every morning when she wake up one could see one.

I didn't find a pattern I like so decided to make my own pattern following my intuition, and I'm glad to share it with all of you.

Here are the instructions:

I used a synthetic wool multicolor (3 light) for the balloon and a wool of the same thickness in brown for the basket. I have worked with a crochet 3.5. With a wool like this or similar you will obtain a balloon of about 23 cm long and 17 cm diameter. The basket is about 10 cm x 8 cm x 7 cm.

Anyway you can use any wool, it only will change the size of the balloon and it will be larger or smaller.

Stitches

dc = double crochet
ch = chain
sl st = slip stitch

Balloon

1. We make a magic ring of 12 dc. Note that each round begin with 3 ch count that the first dc. So we have 3 ch + 11 dc. At the end of each round will close it with a slip stitch.
2. 1 increase in each st of the round before (24 dc), we close with a sl st
3. 1 dc, 1 increase, repeat until the end of the round (36 dc), we close with a sl st
4. 2 dc, 1 increase, repeat until the end of the round (48 dc), we close with a sl st
5. 3 dc, 1 increase, repeat until the end of the round (60 dc), we close with a sl st
4. 4 dc, 1 increase, repeat until the end of the round (72 dc), we close with a sl st
7. 5 dc, 1 increase, repeat until the end of the round (84 dc), we close with a sl st
8-11. 1 dc in all the st of the round before (84 dc), we close with a sl st
12. 5 dc, 1 decrease until the end of the round (72 dc), we close with a sl st
13-17. 1 dc in all the st of the round before (72 dc), we close with a sl
18. 4 dc, 1 decrease until the end of the round (60 dc), we close with a sl st
19. 1 dc in all the st of the round before (60 dc), we close with a sl
20. 3 dc, 1 decrease until the end of the round (48 dc), we close with a sl st
21. 1 dc in all the st of the round before (48 dc), we close with a sl
22. 2 dc, 1 decrease until the end of the round (36 dc), we close with a sl st
23-24. 1 dc in all the st of the round before (36 dc), we close with a sl
25. 1 dc, 1 decrease until the end of the round (24 dc), we close with a sl st
26. 1 dc in all the st of the round before (24 dc), fasten off.

Basket

1. Ch 20
2. Since we last chain stitch three ch (which will be the first dc), dc along the ch. (20 dc). Turn the fabric.
3-9. Repeat round 2..
10. Ch 3, dc along the perimeter.
11-15. Repeat round 10. Fasten off.

Cut 4 yarn strands and join the basket to the balloon.


And It's ready! I hope you enjoy it.


4/7/14

Ganxet: El primer jersei

Tal com diu el títol, m'he atrevit a fer un jersei!

Com casi tot el que he teixit fins ara, aquest és un modelet per l'Abril. Com no, aquest cop també, em vaig guiar per un patró de Lanas y Ovillos, tot i que una mica canviat. Havia de fer aquest vestidet, però després de mirar el patró i veure el temps que em portaria (la idea era que la nena pogués estrenar la peça de roba aquest estiu) vaig decidir canviar el tipus de llana. Així doncs, en lloc d'utilitzar un fil prim, vaig optar per el fil Natura XL, bastant més gruixut i que ja havia utilitzat anteriorment. Unes quantes voltes després de començar vaig adonar-me que si feia un vestit, aquest pesaria molt així que em vaig quedar amb la idea del jersei. 

L'inici

Com us he dit, vaig haver d'adaptar el patró, vaig agafar un vestit de l'Abril i vaig medir l'obertura del coll, tenint en compte que el jersei seria d'una sola peça i li havia de passar pel cap. Així que en lloc de les 96 cadenetes que s'indiquen en vaig fer 54 (tal com diu el vídeo, per tal d'encaixar la sèrie de punts, la llargada de les cadenetes ha de ser sempre múltiple de 6). Us dono les indicacions que vaig seguir:

Volta 1: 54 cadenetes en lloc de 96.
Voltes 2 a 8: segueixo indicacions patró.
Volta 9: enganxo les mànigues seguint indicacions patró. Dues sèries de punts per cada màniga. D'aquesta manera queden dues sèries més a l'esquena i tres al frontal. Un total de 9.
Volta 10 a 18: Segueixo indicacions patró, fent un augment a la primera vareta de cada grup a totes les voltes. 

Segur que llegit així us sona a xino, però si mireu el vídeo de l'enllaç ho entendreu tot.

Mànigues tancades i endavant!
Amb el fil de DMC Natura XL i seguint aquestes indicacions queda un jersei aproximadament de talla 2 anys. 

Per acabar i donar-li un toc encara més personalitzat vaig cosir-li una floreta feta amb el mateix fil. El patró aquí.


Fil: DMC - Natura XL 09 groc, 10 taronja i 82 verd festuc.
Ganxet: 6 mm.

Espero que us hagi agradat!