15/9/14

Cistell / Cesta / Basket

[texto en castellano al final]

[englih text below]

L'estiu és molt llarg i ha donat per fer moltes proves ganxeteres. Una d'elles va ser fer un cistell per tenir les llanes endreçades. 

Com sempre, primer vaig donar un cop d'ull a tots els projectes que més o menys es podien ajustar al que buscava, i finalment em vaig decidir per l'Ombre basket pattern, del bloc Crochet in Color (aquí teniu l'enllaç). I com molts cops passa, no tens la llana exacta i has de tunejar el patró per que arribar a les mides que desitges.
Els punts utilitzats son els mateixos, hdc (half double crochet, mitja vareta, mig punt alt) per a la base i sc (simple crochet, punt simple, punt baix) per al cos del cistell. Les diferències, aquí:

- El patró utilitza una llana de gruix mitg (worsted) i treballa amb 4 fils alhora. Jo he utilitzat una llana similar, però només he treballat amb un fil. Això fa que per aconseguir la mida desitjada hagi de teixir més voltes, i que el resultat del teixit sigui menys rígid.
- Conseqüència del primer punt ve aquest canvi, les voltes! En el patró original la base té 9 voltes, jo n'he fet 15. el cos en té 19 i jo n'he teixit 36. Les mides finals del meu cistell son 30 cm de diàmetre per 24 d'alçada (sense comptar les nanses).
- Per al cos del cistell, el patró tanca cada fila amb un punt ras, per evitar que es vegin els canvis de color descavalcats. Jo he optat per treballar en espiral i mostrar aquests canvis, que a la vegada no he fet sempre al mateix lloc, em va semblar que li donava un toc més desenfadat. Per a la base, si que vaig seguir els seus consells i vaig tancar cada fila.

Aquí us indico el material que he utilitzat:

500 gr. de fil de cotó Natura XL de DMC. (Això venen a ser 5 troques)
1 agulla de ganxet del nº 6
1 agulla llanera 

El resultat és aquest, i espero que us agradi.
NOTA: Sempre podeu optar per altres fils de gruix similar que siguin més econòmics. Com podeu veure és un patró senzill d'adaptar, i sempre el podeu fer més gran o més petit (més o menys voltes) adaptant-lo a les vostres necesitats.


El verano es muy largo y ha dado para hacer muchas pruebas ganchilleras. Una de ellas fue una cesta pera tener ordenadas las lanas.

Como siempre, primero eché un vistazo a todos los proyectos que mas o menos podían encajar a lo que buscaba, y finalmente me decidí por la Ombre basket pattern, del blog Crochet in Color (aquí teneis el enlace). Y como pasa muchas veces, no tienes la lana exacta y tienes que tunear el patrón para llegar a las medidas deseadas.
Los puntos utilizados son los mismos, hdc (half double crochet, media vareta, medio punto alto) para la base y sc (simple crochet, punto simple, punto bajo) para el cuerpo de la cesta. Las diferencias, aquí:

- El patrón utiliza una lana de grueso medio (worsted) y trabaja con 4 cabos a la vez. Yo he utilizado una lana similar, pero solo he trabajado con un cabo. Esto hace que para conseguir la medida deseada tenga que dar más vueltas. En el patrón original la base tiene 9 vueltas, yo hice 15. el cuerpo tiene 19 y yo tejí 36. Las medidas finales de mi cesta son 30 cm de diámetro por 24 de altura (sin contar las asas).
- Para el cuerpo de la cesta, el patrón cierra cada fila con un punto simple, para evitar que los cambios de color se vean descabalgados. Yo en cambio he optado por trabajar en espiral y mostrar los cambios, que a la vez no he hecho en el mismo lugar, me pareció que le daba un toque más desenfadado. Para la base, si que seguí sus consejos de cerrar cada fila.

Aquí os indico el material utilizado:

500 gr. de hilo de algodón  Natura XL de DMC. (5 ovillos)
1 aguja de ganchllo del nº 6
1 aguja lanera 

El es este, espero que os guste.
NOTA: Siempre podéis optar por hilos de grueso similar que sean más económicos. Como podéis ver es un patrón sencillo de adaptar, y siempre lo podéis hacer más grande o más pequeño dependiendo de vuestras necesidades. Today I show you one of my summer creations.

I found the basket Ombre pattern, from the blog Crochet in Color (link here). The points used are the same, hdc (half double crochet) for the base and sc (single crochet) to the body of the basket. The differences here: 

- The pattern uses a half thick wool (worsted) and works with 4 strands together. I've used a similar wool, but I've only worked with one strand. This means that to achieve the desired size I  knitted more laps, and the result is less rigid tissue. In the original pattern the base is 9 laps I've done 15, in the body 19 laps and I crotchet 36. My final basket sizes are 30 cm wide by 24 tall (not including handles). 
- For the body of the basket, the pattern closes with a sl st each row. I follow this instructions for the base, but in the body of the basket I worked in espiral.

Material list:

500 gr. Natura XL by DMC cotton. (5 skeins) 
No. 6 crochet hook  
1 wool needle 

This is the result, I hope you like it.
NOTE: You can always opt for other yarns of similar thickness but more cheaper. As you can see it is a pattern easy to adapt, and you can always make it larger or smaller.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada