31/10/14

El coixí de l'Abril / Cojín / Pillow

Fa poc vam tenir reunió de pares a la llar d'infants de l'Abril. Ens van demanar que cada infant portés un coixí, que farien servir per seure durant algunes activitats i també els ajudaria com a eina de consol en moments d'estrés. Com no, vaig decidir intentar fer jo mateixa la funda, de manera que l'Abril tingués un coixí personalitzat, únic i fet especialment per a ella.

Els materials utilitzats son els següents:

1 coixí sense funda de 42x42.
6 cabdells de Natura XL. Això son 600 gr, però a mi me n'han sobrat 50. Potser si la funda es fa més ajustada amb 500 grams ni pot haver prou, però això ja va a gust de cada persona. Jo volia uns colors ben vius i vaig escollir el 09-Groc, 43-Fucsia i 81-Blau petroli.
1 ganxet de 6 mm.
1 agulla llanera.

Com que cosir no s'em dona gaire bé vaig buscar una opció per evitar tenir que agafar fil i agulla, així que vaig decidir treballar en cercle. La idea és sencilla, i es pot adaptar a qualsevol mida de coixí.

En el meu cas he anat fent canvis de color aleatoris, per fer-los no he tallat fil, sinó que l'he anat mantenint treballant amb els tres cabdells alhora. Vosaltres ho podeu fer com més us agradi, tallant fil, sense tallar, amb més o menys colors o d'un sol to.

1.- Fem una fila de cadenetes, tan llarga com l'amplada del coixí. En el meu cas van ser 50 punts.
2.- Fem una cadeneta (que actuarà com a primer punt, podem senyalar-la amb un marcador) i reseguim tota la cadeneta amb mitjos punts. Quant arribem a l'extrem fem un augment i seguim donant la volta. Al arrivar al final fem un altre augment i tanquem la volta amb un punt ras. D'aquesta manera tindrem 102 punts.
4.- Fem una cadeneta (primer punt) i fem un punt mig a tots els punts de la volta anterior, tanquem volta amb un punt ras.
5.- Repetirem la fila 4 fins a aconseguir la llargada necessària. 
x.- A la penúltima fila farem 1 cadeneta (primer punt), 2 punts mitjos, *1 cadeneta saltant un espai, 2 punts mitjos, 1 cadeneta saltant un espai*, repetir fins al final de la volta, tanquem volta amb un punt ras.
xx.- Repetir fila 4. Tallar i rematar el fil.

Per tancar el coixí jo he agafat un cap de cada color hi he anat passant el grup de fils pels forats de la penúltima fila, de manera que la funda quedés tancada, i he acabat amb un llaç. He triat aquesta opció per que m'interessava molt poder desenfundar el coixí, però sóc incapaç de cosir una cremallera i la opció dels botons no em va convencer. 
Al ser un coixí per l'escola també necessitava posar-hi el nom... Quin maldecap! Ho he arreglat amb una etiqueta de sabates de Stikets. Li he enganxat una cartulina per darrera, hi he fet un forat i l'he lligat amb el llaç que tanca el coixí. A mi m'agrada molt com ha quedat!


Que us sembla? Us ha agradat? Si us animeu ja ho sabeu, feu-me arribar imatges de les vostres creacions a elganxetdelamarta@gmail.com.
______________________________________________________

Hace poco tuvimos reunión de padres en la guardería de Abril. Nos pidieron que cada niño llevara un cojín, que utilizarían para sentarse en algunas actividades y también les ayudaría como herramienta de consuelo en momentos de estrés. Como no decidí intentar hacer yo misma la funda, de manera que Abril tuviera un cojín personalizado, único y especialmente para ella.

Los materiales utilizados son los siguientes:

1 cojín sin funda de 42x42.
6 ovillos de Natura XL. Esto son 600 gr, pero a mi me sobraron 50. Quizás di la funda se hace más ajustada con 500 gramos haya suficiente, pero esto va a gusto de cada persona. Yo colores bien vivos y escogí el 09-Amarillo, 43-Fucsia y 81-Azul petroleo.
1 ganchillo de 6 mm.
1 aguja llanera.

Como coser no se me da bien busqué una opción para evitar coger hilo y aguja, así que decidí trabajar en circulo. La idea es sencilla, y se puede adaptar a cualquier medida de cojín.

En mi caso he ido haciendo cambios de color aleatorios, sin cortar el hilo, trabajando con los tres ovillos a la vez. Vosotros podeis hacerlo como más os guste, cortando el hilo, sin cortarlo, con más o menos colores o en un solo tono.

1.-Hacemos una fila de cadenetas, tan larga como el ancho del cojín. En mi caso han sido 50 puntos.
2.- Hacemos una cadeneta (que actuará como primer punto, podemos señalarla con un marcador) y reseguimos toda la cadeneta con medios puntos. Cuando lleguemos al extremo hacemos un aumento y seguimos dando la vuelta. Al llegar al final hacemos otro aumento y cerramos con un punto raso. De esta manera tendremos 102 puntos.
4.- Hacemos una cadeneta (primer punto) y hacemos un punto medio en todos los puntos de la vuelta anterior, cerramos la vuelta con un punto raso.
5.- Repetiremos la fila 4 hasta conseguir la largada necesaria. 
x.- En la penúltima fila haremos 1 cadeneta (primer punto), 2 puntos medios, *1 cadeneta saltando un espacio, 2 puntos medios, 1 cadeneta saltando un espacio*, repetir hasta el final de la vuelta, cerramos la vuelta con un punto raso.
xx.- Repetir fila 4. Cortar y rematar el hilo.

Para cerrar el cojín he cogido una hebra de cada color y las he pasado por los agujeros de la penúltima fila, de manera que la funda quedara cerrada, y he terminado con un lazo. He escogido esta opción por que me interesaba mucho poder desenfundar el cojín, pero soy incapaz de coser una cremallera y la opción de los botones no me convencía.

Al ser un cojín para la escuela necesitaba ponerle el nombre... Lo he arreglado con una etiqueta de zapatos de Stikets. Le he pegado una cartulina por detrás, he hecho un agujero y lo he atado con el lazo de cierre. A mi me gusta como ha quedado.

Que os parece? Os ha gustado? Si os animáis ya sabéis, hacedme llegar imágenes de vuestras creaciones a elganxetdelamarta@gmail.com.
__________________________________________________________

Today I show you the personalized pillow for Abril's Baby Daycare. 

The materials used are: 

One pillow 42x42 cm. 
6 balls of Natura XL. Maybe I gave the sheath becomes tighter with 500 grams would be enough, but this is going to like everyone. I like a colorfu model so I choose the following colors 09-Yellow, 43-Fuchsia and 81-Blue Petrol. 
1 crochet 6 mm. 
1 tapestry needle. 

I decided to work in a circle. The idea is simple, and can be adapted to any size. 

In my case I have been making random color changes , without cutting the yarn, working with the three balls at once. 

1.- We make a row of chain stitches, as long as the width of the cushion. In my case have been 50 points. 
2. We make a chain (which will act as the first stitch) and make HDC along the chain. In the last chain we make an increase an we follow with HDC along the other side of the chain, i last point we also make an increase and close the round with sl st. This way we will have 102 stitches. 
4. We make a chain (first point) and make HDC at all stitches of the previous row and close the round with sl st.
5. We repeat row 4 until the long needed. 
X. In the penultimate row make one chain stitch (first point), 2 HDC, *1 chain stitch skipping a space, 2 HDC*, repeat to end of round, close with sl st. 
XX.- Repeat row 4. Fasten off. 

To close the cushion I took one strand of each color and I've been through the holes in the penultimate row, so that the cover stay closed, and I finished with a tie.


What do you think? Do You liked it?


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada